Posturologia és l’estudi de la regulació de la postura corporal o dit d’una altre manera dels sistemes que intervenen en la regulació del sistema nerviós postural fi.
Ho fem mitjançant la posturopodia o podoposturologia, la teràpia manual (Posturoteràpia NeuroSensorial) i entren dins l’equip de tractament d’altres professionals (odontòleg postural i optometrista comportamental).

Posturologís es el estudio de la regulación de la postura corporal o dicho de otra manera de los sistemas que intervienen en la regulación del sistema nervioso postural fino.
Lo hacemos mediante la posturopodia o podoposturología, la terapia manual (Posturoterapia NeuroSensorial) y entran en el equipo de tratamiento otros profesionales (odontólogo postural y optometrista comportamental).

Posturopodia
Els peus són la base del nostre cos.

Les plantilles posturals es fan específicament per cada persona, segons el seu recolçament plantar i les seves necessitats individuals.

Les plantilles posturals:

Neutralitzen les zones plantars nociceptives (doloroses)
Corregeixen posturalment a través de l’estimulació neuro-sensorial
Generen una acció mecànica de recolzament
La posturopòdia es basa en una anàlisi clínica postural i tracta els transtorns funcionals de la postura i l’estabilitat a través dels peus i de plantilles posturals

Es el estudio de la posición del cuerpo, sus sistemas de control y sus adaptaciones y disfunciones.
Cualquier alteración en los captores de información ( vista, pies … ) conlleva una adaptación corporal global de forma inmediata. Pero estas adaptaciones a menudo se encadenan y crean alteraciones, tanto a nivel de columna vertebral, como a nivel muscular.
El posturólogo es el profesional que evalúa el conjunto de adaptaciones y compensaciones, detecta las irregularidades y trabaja para corregirlas.

QUÈ ÉS I QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DE LA POSTUROLOGIA?


La Posturologia és una disciplina que estudia el Sistema Tònic Postural (STP), les seves alteracions, adaptacions i formes de tractament del sistema, des dels principals captors d’informació, ulls, boca i peus.
La desregulació d’un o varis dels captors del STP, són els causants de l’adaptació corporal per mantenir la visió en horitzontal, creant adaptacions en cadena, les diferents alteracions corporals i les conseqüents desalineacions, translacions, oscil·lacions i desequilibris en les cadenes musculars que ens causen una major despesa energètica i les conseqüents patologies associades a l’adaptació de cada individu.
L’important avanç de la metodologia científica i de la tecnologia aplicada en l’àmbit de la posturologia, ens ofereix uns coneixements necessaris per millorar els tractaments i resultats en els nostres pacients. L’objectiu principal és reequilibrar i reprogramar patrons de posició, oscil·lació i translació, que són causants de les alteracions del nostre cos. Aquestes modificacions les adquirim des de la infància, i amb el pas del temps, l’adaptació corporal i la falta de tractament, produeixen alteracions i en la majoria de les ocasions són condicionants de dolors, deformacions i desequilibris del STP.
Davant qualsevol dolor o disfunció soferts pel cos, aquest s’adapta a ells per poder seguir alçat i en moviment. Aquesta adaptació es fa d’una manera totalment inconscient i amb l’ajuda del sistema nerviós central (SNC), gràcies a la informació que aquest recull a través dels diferents captors: ull, peu, oïda, boca, pell i raquis.
Amb les teràpies i tractaments posturals adequats podem tractar a pacients que pateixen patologies del sistema musculoesquelètic, dolors musculars crònics aguts, lesions musculars per la rotació o translació del cos, tensions musculars, patologies recidives, basculacions, desequilibris, adaptacions, compensacions corporals i dificultats en la recuperació de lesions. No obstant això, també s’han obtinguts resultats en tractaments multidisciplinaris amb pacient que pateixen vertígens, dèficit d’atenció, Hemiplegies i d’altres patologies associades al SNC.
A Podologia Rafael Ortiz tots els nostres tractaments són multidisciplinaris per obtenir el millor resultat terapèutic.